MỘT SỐ DỰ ÁN THIẾT KẾ TIÊU BIỂU

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 150 m2

Phong cách: Hiện đại

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 200 m2

Phong cách: Cổ điển

Nhu cầu: Phòng khách + Bếp

Diện tích: 90 m2

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 65 m2

Phong cách: Hiện Đại

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 87 m2

Phong cách: Nhà phố

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 80 m2

Phong cách: Nhà Phố

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 80 m2

Phong cách: Hiện Đại

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 75 m2

Phong cách: Sang trọng

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 172 m2

Phong cách: Sang trọng, ấm cúng

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 72 m2

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 80 m2

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 84 m2

Phong cách: Nhà Ống

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 65 m2

Phong cách: Nhà Phố

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 75 m2

Phong cách: Nhà Phố Hiện Đại

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 80 m2

Phong cách: Nhà Phố

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 60 m2

Phong cách: Nhà Phố

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 85 m2

Phong cách: Nhà Phố Gỗ

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 75 m2

Phong cách: Hiện Đại

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 70 m2

Phong cách: Nhà Phố

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 98 m2

Phong cách: Nhà phố Sang Trọng

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 75 m2

Phong cách: Tân Cổ Điển

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 65 m2

Phong cách: Nhà đẹp

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 68 m2

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 46 m2

Phong cách: Nhà Phố

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 110 m2

Phong cách: Nhà Phố

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 160 m2

Phong cách: Tân cổ điển

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 180 m2

Phong cách: Tân ổ điển

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 180 m2

Phong cách: Neo classical

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 38.5 m2

Phong cách: Nhà Phố - Hiện Đại

Nhu cầu: Thiết kế tổng thể nhà

Diện tích: 90 m2

Phong cách: HIỆN ĐẠI